Search on our site:
 
TOOLS
DỊCH VU
Giao nhận vận tải đường biển
Giao nhận vận tải đường hàng không
Giao nhận vận chuyển nội địa Bắc Nam
Dịch vụ kho bãi
Dự án và tổ chức triển lãm
WORLD TIMES
 
WEBLINK
 
 
SUPPORT ONLINE
Home » Giao nhận vận chuyển nội địa Bắc Nam

BOOKING FORM
Tên người đặt 
Địa chỉ người đặt:  
Liên hệ người đặt:    *
Di động:    *
Fax:    *
Email người đặt:    *
Gửi thư xác nhận bằng:    fax    Email    *
Tên người nhận:    *
Địa chỉ người nhận:    *
Điện thoại người nhận:    *
Vận chuyển bằng đường bộ:     Yes
Vận chuyển bằng đường biển:    LCL    FCL    *
Vận chuyển bằng hàng không:     Yes
Điều khoản vận chuyển:  
Chi tiết:    
Các cảng đi qua:  
Điểm đến của cảng:  
Mã: 
712330
*
 
HANOTRANS - A Member Of VINATRANS Group
Add: Số 02 Đường Bích Câu, Đống Đa, Hanoi, Vietnam
Tel: 84.4.373 245 70 * Fax: 84.4.373 246 91
Email: info@hanotrans.com.vn * Website: www.hanotrans.com.vn